prostaterisk.ca

پروستاتم بزرگ شده است رزوم™ برای درمان بزرگی پروستات
من به سرطان پروستات مبتلا هستم نانونایف برای سرطان پروستات
Prostaterisk.ca بیشترین میزان عمل رزوم را انجام می‌دهد و در کانادا بیشتر از بقیه‌ی مراکز تجربه‌ی این کار را دارد.
نانونایف IRE یک گزینه درمانی جایگزین برای بیماران مبتلا به سرطان پروستات است.
Prostaterisk.ca مرکزی درجه‌یک از شرکت بوستون ساینتیفیک است.
Prostaterisk.ca بیشترین تعداد درمان با نانونایف IRE را در کانادا انجام می‌دهد.